Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vabilo na posvet društva oktober 2018
[VABILO]


DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV

PTUJ – ORMO

Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

 

Vabi na posvet

»Sprejete in tudi predvidene spremembe SRS«.


Posvet bo v etrtek, dne 25. oktobra 2018, ob 9. uri,

v prostorih Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13.


Namen posveta:

 Cilj tokratnega strokovnega izobraevanja je:

· pridobiti celosten pregled nad novimi spremembami SRS 2016

· spoznati vpliv sprejetih sprememb na raunovodske izkaze

· osvojiti nov nain raunovodskega evidentiranja najemov in prihodkov

· nain izvedbe prehoda na dan 1. 1. 2019

 

Program posveta:

 Uvod v SRS 2016 in okvir SRS

   • Pripoznavanje gospodarskih kategorij
  • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva (poudarek na najemih)
  • SRS 2 – Neopredmetena sredstva (poudarek na najemih)
   • Opredelitev kljunih pojmov
   • Zaetno raunovodsko merjenje OOS
  • SRS 3 - Finanne nalobe
   • NOVOSTI pri prevrednotenju
  • SRS 6 – Nalobene nepreminine (poudarek na najemih)
   • Razvranje, zaetno raunovodsko merjenje, prevrednotenje in dodatna pojasnila
   • Praktini primeri NOVEGA raunovodskega evidentiranja
  • SRS 8 – Kapital
   • Prevrednotenje kapitala
  • SRS 14 – Odhodki
   • NOVOSTI v vezi prevrednotovalnih finannih odhodkov
  • SRS 15 – Prihodki
   • Pregled NOVO sprejetega standarda (uporaba od 1.1.2019 dalje)
   • Model petih korakov pripoznavanja prihodkov od prodaje
   • NOVOST – razvranje prihodkov s poudarkom na pogodbi s kupci; raunovodenje sprememb pogodb s kupci
   • Raunovodenje spremembe sestavine financiranja
   • Izvajanje prehoda (praktini primeri)

Za obravnavano vsebino bo pripravljeno tudi pisno gradivo.

 

Posvet je namenjen raunovodjem, knjigovodjem ter vsem, ki se ukvarjajo z raunovodstvom in financami.

 

Posvet bo izvedla Vesna Bartolj Maver, preizkuena davna svetovalka, raunovodja in preizkuena notranja revizorka, z ve desetletnimi delovnimi izkunjami z vodenjem slube raunovodstva, ki nam je raunovodske standarde 2016 e predstavila. Je avtorica tevilnih raunovodskih in davnih lankov.

 

Kotizacija za udelebo na posvetu z gradivom, prigrizkom in napitkom znaa 110,00 EUR. Za vsakega naslednjega udeleenca iz iste pravne osebe ali podjetnika znaa 80,00 EUR. DRFD Ptuj-Ormo ni zavezanec za DDV.

 

Kotizacijo nakaite na TRR t.: SI56 0215 0001 8264 123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o plailu se predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni prijavi plaate tudi z gotovino pred zaetkom posvetovanja.

 

Prosimo Vas, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo obvezno poljete po poti, fax-u t. (02) 771-69-21 ali el. poti do vkljuno 23. 10. 2018.


Predsednica DRFD Ptuj-Ormo

Refija Omerovi l.r.


Pozdravljeni na straneh Društva računovodskih in finančnih delavcev Ptuj-Ormož

Na nai strani si lahko ogledate vedno svee novice v zvezi z delovanjem drutva, organiziranjem seminarjev za delavce v finanno - raunovodskih slubah,  dejavnost in kontaktne osebe za eventuelna vpraanja iz finanno - raunovodske stroke.

 

 

Nadaljevanje...
© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.