Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vpliv novih SRS 2006 in sprememb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb na davčno osnovo za l. 2006

Prijava na seminar    Natisni vabilo

DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV PTUJ-ORMO

Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

 

Vabi na seminar

 

Vpliv novih SRS 2006 in sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb na davno osnovo za leto 2006

Seminar bo v torek 23. maja 2006 ob 9. uri v Narodnem domu na Ptuju, Jadranska ulica 13.

Vsebina seminarja

I. Novosti pri razvranju in merjenju gospodarskih kategorij po SRS 2006

(Vpliv razvranja in izbranih nainov merjenja oz. prevrednotenja na davno osnovo)

II. Prehod na uporabo SRS 2006

(Razvrstitev gospodarskih kategorij po stanju 1.1.2006, vpliv na davno osnovo in vpliv prerauna gospodarskih kategorij na davno osnovo)

III. Vpliv prehoda na SRS 2006 na odloeni davek

IV. Vpliv sprememb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb na davno osnovo

-          spremembe na podroju obravnave amortizacije (tudi obraunane po delih sredstev in vpliv na odloeni davek)

-          vpliv spremembe raunovodskih usmeritev na davno osnovo

-          vpliv odprave napak na davno osnovo

-          prepoved dvakratne obdavitve zneskov vkljuenih v davni obraun

-          davne olajave v letu 2006

Seminar bo vodila predavateljica Zveze raunovodij, finannikov in revizorjev Slovenije ga. Romana Hieng priznana strokovnjakinja s tega podroja.

Kotizacija za posvetovanje, ki vsebuje tudi gradivo, znaa za prvega udeleenca 22.000,00 SIT z vkljuenim DDV in jo lahko nakaete na TR Drutva raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo tev. 02150-0018264123 s sklicem 4-vaa identifikacijska tevilka za DDV. Kotizacijo lahko plaate tudi z  gotovino pred prietkom posvetovanja. Kotizacija za drugega in naslednjega udeleenca iz iste pravne osebe ali s.p. znaa 15.000,00 SIT z DDV.

Dokazilo o plailu je potrebno predloiti ob prihodu na posvetovanje.

Prosimo, da obvezno izpolnite priloeno prijavo z natannimi podatki in jo poljete po poti ali fax-u do vkljuno petka 19.5.2006, zaradi zagotovitve ustreznega  prostora.

Priporoamo Vam, da se zaradi pomembnosti teme posvetovanja udeleite, saj je prehod na nove SRS s 1.1.2006 izredno pomemben, predvsem pa obdavitve.

 

Ptuj, 11.5.2006                                                    Predsednica DRFD Ptuj-Ormo

                 Majda Lukner univ.dipl.oec.

 

 

 

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.