Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vabilo na posvet društva maj 2016
Vabi na posvet
DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV
PTUJ – ORMO
Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

Posvet bo v etrtek, dne 26. maja 2016, ob 9. uri,
v prostorih Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13.

Program posveta:

1. Novela ZGD-1L
 • Kljune novosti in spremembe v vezi raunovodenja in konsolidiranja
 • Poveana vloga nadzornih svetov
 • Veja odgovornost revizorjev
 • Povezava z SRS 2016
2. Novi SRS 2016
 • Predstavitev nove sistematike SRS 2016 (uvod, okvir, standardi I, standardi II, 
 • standardi III in pravila skrbnega raunovodenja)
 • Kljune novosti in spremembe (vrednotenje, revalorizacija, odloeni davki, rezervacije, …)
 • Predstavitev sprememb po posameznih standardih s poudarkom na opravilih ob prehodu
 • Nov izraun bilannega dobika
 • Spremembe na podroju razkritij v letnih poroilih
 • Prostovoljna konsolidacija
 • Prilagoditev pravilnikov o raunovodstvu
 • Prehod iz SRS 2006 na SRS 2016 in vpliv na davne osnove
3. Vpraanja in dileme

Cilj strokovnega izobraevanja je:
 • pridobiti celosten pregled nad novimi Slovenskimi raunovodskimi standardi 2016 in spoznati njihovo novo strukturo in vsebinske spremembe
 • spoznati povezavo SRS 2016 in dopolnjenega ZGD-1
 • opozoriti na kljune spremembe v SRS 2016 in ZGD-1, ki bodo vplivale na raunovodenje v letu 2016
Za obravnavano vsebino bo pripravljeno tudi pisno gradivo.

Posvet je namenjen raunovodjem, knjigovodjem ter vsem, ki se ukvarjajo z raunovodstvom in
financami.

Posvet bo izvedla Vesna Bartolj Maver, preizkuena davna svetovalka, raunovodja in preizkuena
notranja revizorka, z ve desetletnimi delovnimi izkunjami z vodenjem slube raunovodstva. Je
avtorica tevilnih raunovodskih in davnih lankov.

Kotizacija za udelebo na posvetu z gradivom, prigrizkom in napitkom znaa 130,00 EUR. Za
vsakega naslednjega udeleenca iz iste pravne osebe ali podjetnika znaa 80,00 EUR. 
DRFD Ptuj- Ormo ni zavezanec za DDV.

Kotizacijo nakaite na TRR t.: 02150-0018264123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o plailu 
se predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni prijavi plaate 
tudi z gotovino pred zaetkom posvetovanja.


Predsednica DRFD Ptuj-Ormo
Refija Omerovi l.r.
© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.