Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vzpostavitev notranjega nadzora javnih financ v javnem zavodu

Prijava na seminar    Natisni vabilo

 

A      K      T      U      A     L     N     O

JAVNI ZAVODI            JAVNI ZAVODI           JAVNI ZAVODI

Drutvo raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo

Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

Vabi na posvet

VZPOSTAVITEV NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V JAVNEM ZAVODU

 Posvet bo v sredo 8. novembra 2006 s prietkom ob 9,00 uri v Narodnem domu na Ptuju, Jadranska ulica 13.

Javni zavodi, kot posredni proraunski uporabniki poleg dejavnosti javne slube opravljajo e trne dejavnosti s katero dopolnjujejo osnovno dejavnost.

Poudarek poleg vsebine na posvetu bo predvsem na to kaj morajo javni zavodi poleg Zakona o raunovodstvu, pravilnikov in uredb e spotovati, kaj in kako urediti v svojih aktih, kako pripraviti in sprejeti finanni nart, kako poteka prevzemanje, plaevanje in evidentiranje obveznosti, blagajniko poslovanje, kaj mora vsebovati letno poroilo ter kako in katere notranje kontrole vzpostaviti. 

Vsebina posveta

I. Opredelitev in strategija notranjega nadzora javnih financ v zavodih

 II. Upravljanje s tveganji

III. Opredelitev izjave o oceni notranjega tveganja

IV. Organiziranje in delovanje lastne notranje revizijske slube

V. Pomembne ugotovitve notranjih revizij v povezavi s tveganji

Posvet bo vodila mag. Marjeta Lah, dravna notranja revizorka; preizkuena notranja revizorka.

 Posvet je namenjen direktorjem zavodov, raunovodjem in tistim, ki pripravljajo notranje akte zavoda.

 Kotizacija za posvetovanje znaa 18.000 SIT z vkljuenim DDV in jo lahko nakaete na TRR Drutva raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo tev. 02150-0018264123 s sklicem 4-vaa identifikacijska tevilka za DDV ali z gotovino pred prietkom posvetovanja.

 Dokazilo o plailu je potrebno predloiti ob prihodu na posvetovanje.

 Prosimo, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo poljete po poti ali fax-u do vkljuno ponedeljka 06.11.2006 na Drutvo raunovodskih in finannih delavcev Ptuj-Ormo, Jadranska ulica 1, Ptuj.

 Priporoamo Vam, da se posvetovanja predvsem zaradi aktualnosti upravljanja s tveganji in izjave o oceni tveganja udeleite.

Ptuj, 25.10.2006                                                                                                 

Predsednica DRFD Ptuj-Ormo

Majda Lukner univ.dipl.oec.

 

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.